Realizovali jsme:


Rok: 2013
Zadavatel: Mostárna Lískovec
Pro: Mostárna Lískovec
Dodavatel: ---

Navařovací polohovadlo je zařízení k otáčení tvarovaného bubnu při navařování vrstvy tvrdo-kovu do lanových drážek na jeho obvodu. Bubny jsou do tohoto zařízení vkládány pomocí jeřábu. Zařízení je mobilní a lze jej také pomocí jeřábu libovolně přemísťovat. Navařovací polohovadlo má vlastní elektro-převodový-pohon, který je hřídelem propojen s nosnou kladkou. Ta vyvozuje třecím převodem mezi kladkou a bubnem hlavní rotační pohyb stroje. Rychlost otáčení bubnu je možno nastavovat pomocí frekvenčního měniče. Zařízení lze po po vyjmutí rámu 2 využít i na netvarováné trubky tím, že zadní kladky přišroubujeme přímo k základnímu rámu a axiální kladky přišroubujeme bez sloupu také k základnímu rámu.

3D model

SPM1
SPM2

©2007-2019 Všechna práva vyhrazena KonCAD CZ® s.r.o.