©2007 - konCAD
koncad@koncad.cz
Hlubinská 917/20
702 00 Moravská - Ostrava
Telefon: (+420) 597 488 173
Fax: (+420) 597 488 173
e-mail:


areál firmy BKB Metal, a.s.
koncad@koncad.cz
Co nabízíme

- zpracování celkové technické dokumentace od projektu až po výrobní výkresy (Vy nám
  sd
ělíte Vaše představy o funkci a my dodáme výkresy na zvoleném médiu).
- zpracování výrobní dokumentace z vašich projektových podkladů (Vy dodáte projekt a
  my Vám vyrobíme výrobní výkresy)
- zpracování statických, kinematických, pevnostních a dynamických výpočtů
- vytvoření a řešení matematického modelu problému
- vytvoření 2D dokumentace podle dohodnutého standardu
- vytvoření absolutních i parametrických 3D modelů
- vizualizaci zvolených řešení
- vytvoření kompletní dokumentace pro rekonstrukci Vašeho zařízení
- vytvoření dokumentace již vyrobených zařízení
- vytvoření vícejazyčné dokumentace
- řešení problému s provozem již existujících zařízení
- možnost zajišt
ění výroby
- tisk a plotrov
ání dokumentace
- předání řešení v elektronické podob
ě (diskety, CD-ROM,CD-RW, e-mail) v řadě
  standardn
ích formátů (dwg, dxf, doc, txt, jpg, tif, bmp a další)

Všechny uvedené body řešíme především s ohledem na funkčnost zařízení
a proto aplikujeme interdisciplinární přístup postavený na úzké spolupráci odborníku
všech zainteresovyných specializací. Cena za provedené práce se stanovuje individuáln
ě.